AAU logo
Den Grønne Studenterbevægelse

Den Grønne Studenterbevægelse

Foredrag om ANSVAR med Frederik Roland Sandby og Ariel Storm fra Den Grønne Studenterbevægelse.

Tidspunkt

06.03.2019 kl. 19.00 - 21.00

Beskrivelse

’Den Grønne Studenterbevægelse’ er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2018.

De er, som en reaktion på den økologiske krise, gået sammen om at skabe en ny, bred bevægelse, der vil kæmpe for vores og de fremtidige generationerseksistensgrundlag. De engagerer og samler unge om klimakampen og ønsker at give dem en stærkere stemme i den politiske debat.

Den Grønne Studenterbevægelse kæmper for, at Danmark tager internationalt ansvar ved at gå forrest med en ansvarlig og socialt retfærdig klimapolitik og at politikere, uddannelsesinstitutioner og andre beslutningstagere prioriterer hensyn til klima og bæredygtighed øverst i alle henseender og handler i overensstemmelse med Paris-aftalen og den nyeste forskning på området.

Kom og mød to af bevægelsens initiativtagere og ildsjæle.

Pris

Gratis

Arrangør

Studenterpræsterne Aalborg

Adresse

Studenterhuset, Gl. Torv 10