AAU logo
Efterårets program kommer snart

Efterårets program kommer snart

Temaet for det kommende semester bliver SANDHED - Er min lige så god som din?

Lagt online: 17.07.2017

Alternative sandheder i et postfaktuelt samfund - Kan man slippe afsted med at præsentere hvad som helst som (min) sandhed? Hvilken rolle spiller dokumentation og underbyggelse af synspunkter i den offentlige debat? Hvordan er forholdet mellem et evidensbaseret  sandhedsbegreb, der bygger på empiri og den sandhed, som skiftende tiders utopister hævder? Hvordan er mediernes forhold til det faktuelle? 

Alt dette vil vi kigge nærmere på fra forskellige vinkler når vi i løbet af efteråret sætter sandheden til debat.

Vi skal tale om værdier, ideologier og virkelighed i dansk politik med Clement Kjersgaard og Hans Engell. Rune Lykkeberg sætter fokus på populisme og økonomerne Jesper Jespersen og Mogens Ove Madsen kommer og diskuterer, om økonomi taler sandt. 

Vi skal også høre om mødet mellem religøse sandheder, når imam Sherin Khankan og domprovst Poul Henning Bartholin taler om værdien ved at lade to religiøse forståelser, der begge hævder at være sande møde hinanden.

 

Alle arrangementerne er gratis og vil foregå i Studenterhusets store sal, Gammeltorv 10, 9000 Aalborg

 

Programoversigt (nærmere information kommer snart under fanen arrangementer)

Clement Kjersgaard - Onsdag den 20. september kl. 19.00
Imam Sherin Khankan og domprovst Poul Henning Bartholin - Onsdag den 27. september kl. 19.00
Rune Lykkeberg - Onsdag den 11. oktober kl. 17.00
Hans Engell - Onsdag den 1. november kl. 19.00
Økonomerne Jesper Jespersen og Mogens Ove Madsen - Onsdag den 22. november kl. 19.00

Nine Lessons and Carols (Julearrangement) - Onsdag den 6. december kl. 19 i Budolfi kirke