AAU logo

Nyt magasin om at have - og miste - kontrol

Lagt online: 13.05.2019

De fleste danskere kender til det, at man har behov for at have kontrol. Det være sig på jobbet, hvor det forventes, at vi er mere og mere effektive, eller blandt unge, der både skal hige efter popularitet, lækkert hår og gode karakterer. Vi er i konkurrence med os selv og de andre. og kun de som vinder konkurrencen, får (ret til) det gode liv. 

Men det bliver et hårdt liv i et koldt samfund, hvis vores identitet alene hænges op på det vi præsterer. derfor ser vi væksten af nye “folkesygdomme” som ensomhed, stress og depression stige med rasende fart. 

2019-udgaven af magasinet folk & kirke sætter spot på begrebet kontrol. magasinet lægger op til en debat om, hvad kontrolsamfundet gør ved os. Hvad gør det ved os som mennesker og som samfund, når tilliden, kærligheden, fællesskabet, skal passes ind i et kontrolregime? Hvad stiller vi op med det, vi ikke har kontrol over?

Du kan læse magasinet her:

https://issuu.com/aalborgstift/docs/f_k_2019_nysamletaalborg