AAU logo
Forårets program i ACADEMIA

Forårets program i ACADEMIA

Forårets ACADEMIA-program har fået overskriften ANSVAR og byder på tre spændende foredrag.

Lagt online: 31.01.2019

Forårets ACADEMIA-program har fået overskriften ANSVAR og byder på tre spændende foredrag.

ANSVAR er en underlig størrelse: nogle af os vil sige, at det er noget, vi helt grundlæggende alle har: for verden omkring os, for andre og for os selv; andre vil sige, at det er noget, vi kan tage på os og at det kun er, hvis vi vælger at gøre dét, at vi har det; de fleste af os kan blive enige om, at det ikke mindst er noget, de andre har.

Hvem gælder ansvaret? Gælder det først og fremmest mig/os selv? Eller gælder det også eller måske primært de andre – og hvem er de andre i givet fald? Kan ansvar deles? Gælder ansvar kun over for ’nogen’ – eller har vi også ansvar for ’noget’: verden omkring os, naturen, klimaet? Er ansvar personligt, socialt, politisk, lokalt, globalt? Hvad er ansvaret i forhold til klimakrise, finanskrise, flygtninge, menneskerettigheder, social ulighed? Hvem har ansvaret, hvornår gælder det og hvordan tages det alvorligt? Hvad er ansvar svar på?

ANSVAR rejser mange og væsentlige spørgsmål. Det er også grunden til, at vi har gjort det til omdrejningspunktet for forårets ACADEMIA-arrangementer, hvor vi sætter fokus på nogle af ansvarets mange perspektiver – og måske viser der sig undervejs også svar på nogle af de spørgsmål, ansvar rejser.

Onsdag den 13/2 kl. 19.00 får vi besøg af TV-lægen Charlotte Bøving, der vil behandle ANSVAR under overskriften Ansvar for os selv og hinanden – ’Lægen flytter ind’. 

Onsdag den 6/3 kl. 19.00 er det så Den Grønne Studenterbevægelses tur. Bevægelsen er et initiativ startet af studerende fra forskellige videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2018. De er, som en reaktion på den økologiske krise, gået sammen om at skabe en ny, bred bevægelse, der vil kæmpe for vores og de fremtidige generationers eksistensgrundlag. 

Torsdag den 21/3 kl. 19.00 får vi besøg af professor i klimaforandringer Sebastian H. Mernild. Overskriften Ansvar for fremtiden - smelter den mellem hænderne på os? dækker over et foredrag om årsagerne til klimaproblemet og effekterne heraf. Hvor er vi i dag? Hvad kan vi gøre for at mindste skaderne fra et ændret klima? Hvad er konsekvenserne af den globale opvarmning – nu og i fremtiden?

Vi glæder os til at se jer i foråret!