Forårets tema for Academia er...

Forårets tema for Academia er...

... DEMOKRATI! Vi zoomer ind på emnet via tre forskellige - og spændende - foredrag i Studenterhuset.

Lagt online: 14.01.2020

Demokrati – folkestyre - er blevet betegnet som ’den mindst ringe styreform’, men hvordan har demokratiet det egentligt, hvis vi ser os omkring? Er demokratiet under pres, måske endda i koma? I USA er der en præsident, som ikke lader sig begrænse af hverken kendsgerninger eller respekt for regler, i blandt andet Polen og Ungarn udfordrer regeringerne den traditionelle respekt for én af demokratiets grundpiller: magtens tredeling mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt. Basale demokratiske elementer som lighed for loven, lige adgang til samfundets goder, til indflydelse og til deltagelse i samfundsdebatten er måske ikke så selvfølgelige? Deltagelsen i den demokratiske samtale ser i flere sammenhænge ud til at være præget af resignation, snarere end engagement.

Studenterpræsterne Aalborg vil med forårets arrangementer gerne sætte fokus på demokratiet og lægge op til en fælles refleksion om, hvad der er væsentligt i et demokrati og hvordan vi bedst værner om demokratiet. Velkommen til at deltage i debatten!

Den fjerde statsmagt? - Line Gertsen

Onsdag den 26/2 kl. 19.00

Demokrati er også pressefrihed. Og frie medier spiller en stor rolle i fortællingen om og forståelsen af den virkelighed, som vi sammen forholder os til. Som ’den fjerde statsmagt’, der holder et vågent øje med demokratiets tre andre magt-institutioner har medierne afgørende betydning for demokratiet. Mød Line Gertsen, der bl.a. med baggrund i sin ansættelse i DR, hvor hun bl.a. har arbejdet med historier om illegal arbejdskraft, vil fortælle om, hvordan vores demokrati har det - set fra en undersøgende journalists synsvinkel. 

Sted: Studenterhuset, Gl. Torv 10. Gratis adgang

Demokrati i koma? – Silas Harrebye

Onsdag den 11/3 kl. 19.00

Er vores repræsentative liberale demokrati i krise? Ikke umiddelbart. Men hvis vi kigger nærmere så er udviklingen de seneste 15 år gået stærkt ned ad bakke - i forhold til kvaliteten af vores samtaler, tilliden til vores institutioner og deltagelsens sociale skævhed. Men værst er måske den selvtilfredshed som risikerer at lede til ligegyldighed. Silas Harrebye vil se nærmere på komatilstanden som en eksistentiel og demokratisk fare og foreslå fire forskellige chokterapier, der kan skubbe udviklingen i den rigtige retning. Silas Harrebye er lektor og studieleder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Han publicerer sin forskning om sociale bevægelser i internationale tidsskrifter og deltager løbende i den danske offentlige debat. Harrebye har haft flere politiske bestyrelsesposter. Hans seneste bog "Sæt strøm til demokratiet - når koma kræver chokterapi" udkom på Gyldendal i oktober 2019.

Sted: Studenterhuset, Gl. Torv 10. Gratis adgang

Et demokratisk sundhedsvæsen? – Kjeld Møller Pedersen

Onsdag den 1/4 kl. 19.00

Vi taler ofte om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Samtidig taler vi meget om ulighed i sundhed.  Hvad er ulighed i sundhed?  Forskelle i levetid, i adgangen til og forbrug af sundhedsydelser?  Der fokuseres ofte på levetid, men man spørger ikke om den primært kan påvirkes af sundhedsvæsenet eller er det snarere levekår og livsstil?  Ét er at måle graden af ulighed, et andet er at kende årsagerne og gøre noget ved det.

Kjeld Møller Pedersen er professor i sundhedspolitik-og økonomi, SDU og AAU. Har beskæftiget sig med sundhedsvæsenet siden 1975, da han blev ansat på det daværende Odense Universitet. Var amtssundhedsdirektør i Vejle Amt 1987 - 1991 og direktør i Legogruppen 1991-1999.  Har været medlem af en række udvalg vedr. sundhedsvæsenet.  Har særlig interesse for sundhedspolitik, måling af sundhedsstatus og incitamenter i sundhedsvæsenet.  

Sted: Studenterhuset, Gl. Torv 10. Gratis adgang